• Print Monitor and Cost Control

  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ของแต่ละแผนก ระบบจัดการปัญหาการใช้งานของเครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

 • Passbook Monitor

  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ Passbook Printer จำนวนมาก เพื่อใช้ในการ Monitor สถานะการทำงานของเครื่องที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ได้อย่างง่าย

 • POP3 Mail Monitor

  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ไฟล์-ข้อมูลการรับ-ส่ง E-mail อัตโนมัติ จำนวนมากต่อวัน เพื่อง่ายในการอ่านและจัดเก็บบันทึกข้อมูลจากไฟล์แนบ (File Attachment) พร้อมออกรายงาน ติดตามงานขาย และปัญหาของลูกค้า เช่นรายงานการรับ-ส่งข้อมูล E-mail ของพนักงานขาย การตอบกลับ E-mail ไปยังลูกค้า ปัญหาร้องเรียนและแนะนำจาก E-mail ของลูกค้า เป็นต้น

 • Smart Push Notification

  ซอฟต์แวร์สำหรับ รับ-ส่งข้อมูล Push Notification เชื่อมต่อระหว่างระบบซอฟต์แวร์ภายในองค์กรไปยัง Smart Phone (iOS/Android) แทนการส่งด้วย E-mail และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อความด้วย SMS ทำงานเทียบเท่า Line application/Facebook messenger แต่ปลอดภัยกว่าเพราะเข้ารหัสในการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน

 • Smart Survey Form - Machine Learning OMR

  ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจ เก็บข้อมูลกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจงานสถิติ งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน อัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เป็นนวัตกรรมการเก็บข้อมูลจากกระดาษ Paper Data Transformation ไปยังรูปแบบข้อมูล Digital ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 • Screen Capture Monitoring

  ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและรายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

 • Install Lock Password-protect

  ซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันการติดตั้งหรือเปิดใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ภายในหน่วยงาน

 • Computer Classroom Management

  ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ การเข้าใช้งานเครื่องบริการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เช่นระบบ Login เพื่อเข้าใช้งาน, รายงานช่วงเวลาที่ใช้งาน, รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมภายในเครื่อง, กำหนดระยะเวลาในการเข้ามาใช้งาน, รายงานประวัติการเข้ามาใช้งาน และเชื่อมต่อไปยัง Smart Phone (iOS/Android) เพื่อสั่งงานควบคุมคอมพิวเตอร์และสั่งจองเครื่องล่วงหน้าก่อนเข้าใช้งานบริการ

 • Education Print Cost Control

  ซอฟต์แวร์สำหรับบริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง เช่น งานบริการงานพิมพ์ ณ ห้องสมุดหรือห้องบริการคอมพิวเตอร์ ตามสถาบันการศึกษา มีระบบออกแบบคูปองเพื่อ Login ใช้งาน กำหนดโควต้าการใช้งาน รับงานพิมพ์(Pull Printing) ณ เครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ภายในเครือข่าย รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

 • Education Smart OMR - Machine Learning OMR

  ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เทียบเท่าเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง

 • Auto Fax and E-mail

  ซอฟต์แวร์สำหรับส่งแฟกซ์และ E-mail อัตโนมัติ จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) เช่นใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกสาร Catalog สินค้า จำนวนมากต่อวัน/เดือน

Welcome to Worldsoftbiz

บริษัทเวิลด์ซอฟท์บิซ ก่อตั้งขึ้นอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี 2003 เริ่มต้นจากการพัฒนาและจำหน่ายซอฟต์แวร์ component download (third party software) จนมาถึง software products ปัจจุบันจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยทีมงานผู้ก่อตั้ง outsource ระดับมืออาชีพ มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์ให้กับบริษัทชั้นนำด้าน Telecom และ Banking จึงมีความรู้และทักษะในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์เป็นอย่างดีทางด้านระบบปฏิบัติการ Windows, UNIX, Linux, iOS/Android, ด้าน Networking การเข้ารหัส SSL/Network protocol, Mobile application cross platform (iOS/Android) รวมถึง Devices และอุปกรณ์ต่างๆ

Build Your OEM Software Products

"เราสามารถพัฒนา OEM Software Products ให้กับคุณได้อย่างง่าย ติดต่อเรา"

Partners who would like to join with us in sales and/or implementation of our solutions in a win-win business model.

Register as a reseller with "Worldsoftbiz Co., Ltd.".

ทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพงด้วย โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ รองรับการทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รวมทั้งการตรวจกระดาษคำตอบผ่าน Mobile application (iOS/Android)


สร้างระบบซีเคียวพริ้นติ้งภายในหน่วยงานได้อย่างง่ายด้วย Mobile Released Jobs


สร้างการเชื่อมต่อระบบงานภายในหน่วยงานกับ Mobile application ได้อย่างง่ายและปลอดภัยOA Customer Solutions

 •  
 •  

Best Seller Software

1. Print Monitor and Cost Control ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ของแต่ละแผนก ระบบจัดการปัญหาการใช้งานของเครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ผูกติดมากับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่สนับสนุนใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ ที่หน่วยงานใช้งานอยู่

2. Education Smart OMR - Machine Learning OMR ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เทียบเท่าเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากและความไม่ยืดหยุ่นในการออกแบบกระดาษคำตอบข้อสอบ ของเครื่องตรวจข้อสอบในปัจจุบัน ทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพงและยังรองรับการอ่านกระดาษคำตอบผ่าน Mobile application (iOS/Android) สแกน

3. Smart Survey Form - Machine Learning OMR ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจ เก็บข้อมูลกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจงานสถิติ งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน อัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เป็นนวัตกรรมการเก็บข้อมูลจากกระดาษ Paper Data Transformation ไปยังรูปแบบข้อมูล Digital ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากและความไม่ยืดหยุ่นในการออกแบบกระดาษ ของเครื่องตรวจแบบสอบถามในปัจจุบัน และยังรองรับการอ่านกระดาษผ่าน Mobile application (iOS/Android) สแกน

4. Education Print Cost Control ซอฟต์แวร์สำหรับบริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง เช่น งานบริการงานพิมพ์ ณ ห้องสมุดหรือห้องบริการคอมพิวเตอร์ ตามสถาบันการศึกษา มีระบบออกแบบคูปองเพื่อ Login ใช้งาน กำหนดโควต้าการใช้งาน รับงานพิมพ์(Pull Printing) ณ เครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ภายในเครือข่าย รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ผูกติดมากับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่สนับสนุนใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ ที่หน่วยงานใช้งานอยู่

5. Auto Fax and E-mail ซอฟต์แวร์สำหรับส่งแฟกซ์และ E-mail อัตโนมัติ จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) เช่นใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกสาร Catalog สินค้า จำนวนมากต่อวัน/เดือน

ตอบโจทย์ ในการที่ต้องส่งแฟกซ์และ E-mail ด้วยพนักงานเป็นประจำทุกวัน มีรายงานสถานะการส่ง ง่ายในการติดตามเอกสารปลายทาง

6. Computer Classroom Management ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ การเข้าใช้งานเครื่องบริการคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เช่นระบบ Login เพื่อเข้าใช้งาน, รายงานช่วงเวลาที่ใช้งาน, รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมภายในเครื่อง, กำหนดระยะเวลาในการเข้ามาใช้งาน, รายงานประวัติการเข้ามาใช้งาน และเชื่อมต่อไปยัง Smart Phone (iOS/Android) เพื่อสั่งงานควบคุมคอมพิวเตอร์และสั่งจองเครื่องล่วงหน้าก่อนเข้าใช้งานบริการ

ตอบโจทย์ ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้ใช้บริการจำนวนมากได้อย่างง่าย