• Print Monitor and Cost Control

  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ของแต่ละแผนก ระบบจัดการปัญหาการใช้งานของเครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

 • Passbook Monitor

  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ Passbook Printer จำนวนมาก เพื่อใช้ในการ Monitor สถานะการทำงานของเครื่องที่กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ได้อย่างง่าย

 • POP3 Mail Monitor

  ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ ไฟล์-ข้อมูลการรับ-ส่ง E-mail อัตโนมัติ จำนวนมากต่อวัน เพื่อง่ายในการอ่านและจัดเก็บบันทึกข้อมูลจากไฟล์แนบ (File Attachment) พร้อมออกรายงาน ติดตามงานขาย และปัญหาของลูกค้า เช่นรายงานการรับ-ส่งข้อมูล E-mail ของพนักงานขาย การตอบกลับ E-mail ไปยังลูกค้า ปัญหาร้องเรียนและแนะนำจาก E-mail ของลูกค้า เป็นต้น

 • Smart Push Notification Solutions

  โซลูชั่นสำหรับ รับ-ส่งข้อมูล Push Notification เชื่อมต่อระหว่างระบบซอฟต์แวร์ภายในองค์กรไปยัง Smart Phone (iOS/Android) แทนการส่งด้วย E-mail และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อความด้วย SMS ทำงานเทียบเท่า LINE application/Facebook messenger แต่ปลอดภัยกว่าเพราะเข้ารหัสในการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงาน

 • Smart Survey Form

  ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจ เก็บข้อมูลกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจงานสถิติ งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน อัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เป็นนวัตกรรมการเก็บข้อมูลจากกระดาษ Paper Data Transformation ไปยังรูปแบบข้อมูล Digital ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว

 • Screen Capture Monitoring

  ซอฟต์แวร์สำหรับตรวจสอบและรายงานการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในหน่วยงาน

 • Install Lock Password-protect

  ซอฟต์แวร์สำหรับป้องกันการติดตั้งหรือเปิดใช้งานโปรแกรมที่ไม่ได้รับอนุญาต บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ภายในหน่วยงาน

 • Computer Classroom Management

  ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ การเข้าใช้งานเครื่องบริการคอมพิวเตอร์จำนวนมากสำหรับสถาบันการศึกษา เช่นระบบ Login/Lock หน้าจอ เพื่อเข้าใช้งาน, รายงานช่วงเวลาที่ใช้งาน, รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมภายในเครื่อง, กำหนดระยะเวลาในการเข้ามาใช้งาน, รายงานประวัติการเข้ามาใช้งาน และเชื่อมต่อไปยัง Smart Phone (iOS/Android) เพื่อสั่งงานควบคุมคอมพิวเตอร์และสั่งจองเครื่องล่วงหน้าก่อนเข้าใช้งานบริการ

 • Education Print Cost Control

  ซอฟต์แวร์สำหรับบริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง เช่น งานบริการงานพิมพ์ ณ ห้องสมุดหรือห้องบริการคอมพิวเตอร์ ตามสถาบันการศึกษา มีระบบออกแบบคูปองเพื่อ Login ใช้งาน กำหนดโควต้าการใช้งาน รับงานพิมพ์(Pull Printing) ณ เครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ภายในเครือข่าย รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

 • Education Smart OMR

  ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เทียบเท่าเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง

 • Auto Fax and E-mail (e-Tax Invoice & Receipt)

  ซอฟต์แวร์สำหรับส่งแฟกซ์และ E-mail อัตโนมัติ จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) เช่นใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกสาร Catalog สินค้า จำนวนมากต่อวัน/เดือน

Welcome to Worldsoftbiz

We would like to take this opportunity to introduce our company. We are Worldsoftbiz is a Thailand based products technology company. We provide complete office automation solutions and mobile applications. We have experienced in the project implement plan, company products customization, new application and web application software based on Windows, Mobile, UNIX and Linux more than 10 years for any project, large and small.

We are looking for business partner.

"Let us know and accordingly we can meet to discuss about your solutions"

Partners who would like to join with us in sales software and solutions.

Register as a reseller with "Worldsoftbiz Co., Ltd.".

ทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพงด้วย โปรแกรมตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ รองรับการทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ รวมทั้งการตรวจกระดาษคำตอบผ่าน Mobile application (iOS/Android)

สร้างระบบซีเคียวพริ้นติ้งภายในหน่วยงานได้อย่างง่ายด้วย Mobile Released Jobs
ซอฟต์แวร์บริการงานพิมพ์ด้วยตัวเองสำหรับสถาบันการศึกษา กำหนดโควต้าการใช้งานของนักศึกษาและระบบ Top up การเติมเงินเพื่อใช้งานบริการงานพิมพ์

Partner Solutions

 •  
 •  

Best Seller Software

1. Print Monitor and Cost Control ซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องพิมพ์จำนวนมากภายในเครือข่าย ช่วยบริหารค่าใช้จ่ายเครื่องพิมพ์ของแต่ละแผนก ระบบจัดการปัญหาการใช้งานของเครื่องพิมพ์ รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ผูกติดมากับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่สนับสนุนใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ ที่หน่วยงานใช้งานอยู่

2. Education Smart OMR ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจกระดาษคำตอบข้อสอบอัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เทียบเท่าเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพง

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากและความไม่ยืดหยุ่นในการออกแบบกระดาษคำตอบข้อสอบ ของเครื่องตรวจข้อสอบในปัจจุบัน ทดแทนเครื่องตรวจข้อสอบราคาแพงและยังรองรับการอ่านกระดาษคำตอบผ่าน Mobile application (iOS/Android) สแกน

3. Smart Survey Form ซอฟต์แวร์ออกแบบและตรวจ เก็บข้อมูลกระดาษแบบสอบถาม แบบสำรวจงานสถิติ งานวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล ออกรายงาน อัตโนมัติ ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ 100% ทำงานกับเครื่องสแกนเนอร์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เป็นนวัตกรรมการเก็บข้อมูลจากกระดาษ Paper Data Transformation ไปยังรูปแบบข้อมูล Digital ได้อย่างง่าย สะดวกและรวดเร็ว

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาการใช้งานที่ค่อนข้างยุ่งยากและความไม่ยืดหยุ่นในการออกแบบกระดาษ ของเครื่องตรวจแบบสอบถามในปัจจุบัน และยังรองรับการอ่านกระดาษผ่าน Mobile application (iOS/Android) สแกน

4. Education Print Cost Control ซอฟต์แวร์สำหรับบริการงานพิมพ์ด้วยตัวเอง เช่น งานบริการงานพิมพ์ ณ ห้องสมุดหรือห้องบริการคอมพิวเตอร์ ตามสถาบันการศึกษา มีระบบออกแบบคูปองเพื่อ Login ใช้งาน กำหนดโควต้าการใช้งาน รับงานพิมพ์(Pull Printing) ณ เครื่องพิมพ์ใดๆ ก็ได้ภายในเครือข่าย รองรับการใช้งานของเครื่องพิมพ์ได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ เปลี่ยนเครื่องพิมพ์ไม่ต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์

ตอบโจทย์ แก้ปัญหาระบบซอฟต์แวร์ที่ผูกติดมากับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง และไม่สนับสนุนใช้งานกับเครื่องพิมพ์ยี่ห้ออื่นๆ ที่หน่วยงานใช้งานอยู่

5. Auto Fax and E-mail (e-Tax Invoice & Receipt) ซอฟต์แวร์สำหรับส่งแฟกซ์และ E-mail อัตโนมัติ จากเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (PDF) เช่นใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เอกสาร Catalog สินค้า จำนวนมากต่อวัน/เดือน

ตอบโจทย์ ในการที่ต้องส่งแฟกซ์และ E-mail ด้วยพนักงานเป็นประจำทุกวัน มีรายงานสถานะการส่ง ง่ายในการติดตามเอกสารปลายทาง

6. Computer Classroom Management ซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการ การเข้าใช้งานเครื่องบริการคอมพิวเตอร์จำนวนมากสำหรับสถาบันการศึกษา เช่นระบบ Login/Lock หน้าจอ เพื่อเข้าใช้งาน, รายงานช่วงเวลาที่ใช้งาน, รายงานการเข้าใช้งานโปรแกรมภายในเครื่อง, กำหนดระยะเวลาในการเข้ามาใช้งาน, รายงานประวัติการเข้ามาใช้งาน และเชื่อมต่อไปยัง Smart Phone (iOS/Android) เพื่อสั่งงานควบคุมคอมพิวเตอร์และสั่งจองเครื่องล่วงหน้าก่อนเข้าใช้งานบริการ

ตอบโจทย์ ในการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้ใช้บริการจำนวนมากได้อย่างง่าย

7. Smart Push Notification Solutions โซลูชั่นสำหรับ รับ-ส่งข้อมูล Push Notification เชื่อมต่อระหว่างระบบซอฟต์แวร์ภายในองค์กรไปยัง Smart Phone (iOS/Android) แทนการส่งด้วย E-mail และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งข้อความด้วย SMS เช่น ระบบติดตามงานขาย งานแจ้งบริการ Support ทำงานเทียบเท่า LINE Application/Facebook Messenger

ตอบโจทย์ ในเรื่องความเสถียรและปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลภายในหน่วยงานไปยังพนักงานผ่าน Mobile application

Smart Office
Internet of Things (IoT)


เชื่อมต่อระบบซอฟต์แวร์สำนักงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร มือถือ ส่งข้อมูลถึงกันด้วยคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก